U nedjelju 19.03. u Dugo Selu odigran je zadnji krug županijskih liga i liga nada. U ligi nada djevojčice STK Samobor 1 (Lucija Krnić i Ana Znika) osvajaju prvo mjesto, a STK Samobor 2 (Neva Gojković i Mia Močan) treće. U ligi nada dječaci samoborci u sastavu L. Škalac, R. Miljanić  i R.  Barun osvajaju drugo mjesto. U Županijskoj ligi djevojke (Klara Znika, Petra Gović i Lara Matočec) također osvajaju drugo mjesto, također u Županijskoj lizi dječaci (Karlo Knežević, Marko Skendrović, Grigor Ilić i Jan Bogović) drugo mjesto.
Liga nada djevojčice 2016-17
Liga nada dječaci 2016-17
Županijska liga djevojke 2016-17
Županijska liga muški 2016-17
Županijske lige 2016-17

Županijske lige i Lige nada