Najuspješniji sportaša-ica  nagrađeni su 05. veljače na tradicionalnom, ovaj put, 25. po redu proglašenju najboljih u sportu grada Samobora za proteklu 2018. godinu. Lucija Krnić proglašena je za perspektivnu mladu sportašicu, a mladokadetska ekipa u sastavu Lucija Krnić, Ana Znika i Neva Gojković za perspektivnu ekipu. Čestitamo

Najbolji u sportu Grada Samobora za 2018. godinuNajbolji u sportu Grada Samobora za 2018. godinuNajbolji u sportu Grada Samobora za 2018. godinuNajbolji u sportu Grada Samobora za 2018. godinuNajbolji u sportu Grada Samobora za 2018. godinu

Najbolji u sportu Grada Samobora za 2018. godinu