4. skupština STK Samobora

4. skupština STK Samobora

održana je 20.11.2017. godine. Skupštinari su usvojili Plan rada i financijski plan za 2018. godinu, podržali su odluku o osnivanju i pristupanju u članstvo Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Samobora, kao i s planom proslava 50. godina neprekidnog djelovanja