1. otvoreni turnir Samobora na Otvorenom u stolnom tenisu

2. otvoreni turnir Samobora na Otvorenom u stolnom tenisu

3. otvoreni turnir Samobora na Otvorenom u stolnom tenisu

4. otvoreni turnir Samobora na Otvorenom u stolnom tenisu