radno svečana 6. Skupština Kluba održana je 15.12.2018. godine u prostorijama Kluba. Skupštinari su jednoglasno usvojili Plana i Program za 2019. godinu i zaželjeli sve najbolje.

6. Skupština Kluba

6. Skupština STK Samobora