odigran je 17.11. u Svetoj Nedelji. Ana Znika u kategoriji juniorke i Lovro Škalac u kadetima osvajaju prvo mjesto. Lana Horvat u klincezama i Mateo Terihaj u klincima su bili treći. Lorena Levak u klincezama i Lovro Horvat u najmlađim kadetima su bili treći. U nmk Toni Nizek dolazi do 1/4 f. Nastupili su još Lara Novosel, Rene Backović, Dora Kuhar, Matija Neljov i Dominik Blažević ali nisu prošli grupe.
2. OT regija SH 17.11.2019. SVN2. OT regija SH 17.11.2019. SVN2. OT regija SH 17.11.2019. SVN2. OT regija SH 17.11.2019. SVN2. OT regija SH 17.11.2019. SVN

2. OT regije Srednja Hrvatska