svečanost proglašenja održana je 06.02.2020. godine. Perspektivnim sportašicama grada Samobora za 2019. godinu proglašena je i Ana Znika kod djevojaka a kod dječaka Lovro Škalac. Za veteranku Grada Samobora je nominirana Ivana Medvedović.
Sportaš-ica Grada Samobora za 2019. godfinuSportaš-ica Grada Samobora za 2019. godfinuSportaš-ica Grada Samobora za 2019. godfinuSportaš-ica Grada Samobora za 2019. godfinu

Sportaš Grada Samobora za 2019. godinu